Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
เจตจำนงสุจริต
รายงานการดำเนินการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
สมุดเยี่ยม
รับแจ้งทุจริต
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q & A
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้บริหาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บค่าจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 (16 ต.ค. 2563)  
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บค่าจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563 (09 ก.ย. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้... (31 ส.ค. 2563)  
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บค่าจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 (19 ส.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบา... (18 ส.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร... (22 ก.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร... (22 ก.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บค่าจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 (15 ก.ค. 2563)
ผู้บริหารร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต (25 มิ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง มาตรการภายในเพื่อดำเนินการการส่งเสริมคุ... (25 มิ.ย. 2563)
ประกาศแผนปฏิบัติการทุจริต ปี2563 (25 มิ.ย. 2563)
ประชุมกรณีพิเศษเพื่อหารือและกำหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นการสร้างคุณธรรม จริยธร... (25 มิ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บค่าจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน พ.... (18 มิ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระร... (26 พ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระ... (19 พ.ค. 2563)
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการปรับปรุงประปา หมู่ที่ 5 (15 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการปรับปรุงประปาภูเขาฯหมู่ที่ 4 (15 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา ฯ หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 3 (15 พ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระ... (14 พ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพร... (08 พ.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในว... (21 ต.ค. 2563)  

ยินดีต้อนรับท่านปลัดคนใหม... (02 ต.ค. 2563)  

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางล... (22 ก.ย. 2563)  

โครงการปรับตัวและรับมือกั... (21 ก.ย. 2563)

โครงการเราทำความดีด้วยหัว... (17 ก.ย. 2563)

โครงการเยาวชนร่วมใจ "คัดแ... (10 ก.ย. 2563)

มาตรการส่งเสริมและสนับสนุ... (02 ก.ย. 2563)

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาแ... (02 ก.ย. 2563)

ทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำเหตุเ... (31 ส.ค. 2563)

โครงการเราทำความดีด้วยหัว... (14 ส.ค. 2563)

ประเมินประสิทธิภาพขององค์... (06 ส.ค. 2563)

การฝึกกองบัญชาการป้องกันแ... (04 ส.ค. 2563)

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จร... (30 ก.ค. 2563)

เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพ... (28 ก.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศ... (21 ก.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศ... (20 ก.ค. 2563)

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 25... (03 ก.ค. 2563)

จัดตั้งโต๊ะถวายพระพรชัยมง... (02 ก.ค. 2563)

ประชุมกรณีพิเศษเพื่อหารือ... (25 มิ.ย. 2563)

การรณรงค์พ่นหมอกควันป้องก... (29 พ.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราตากลางซ่อมแซมฝายทุ่งห้วยยาง (27 ส.ค. 2563)  
ประกาศราคากลางถนน คสล.หมู่ 6 (27 ส.ค. 2563)  
ประกาศราคาโครงปรุบปรุงผนังป้องกันตลิ่ง หมู่ 3 (24 ส.ค. 2563)  
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมฝายทุ่งห่าง (19 ส.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 9 (19 ส.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 1 (19 ส.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไตรมาส 1 - 3 (24 มิ.ย. 2563)
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (29 พ.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาฯ บ้านปงทอง และ บ้านปงถ้ำ (24 เม.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาฯ บ้านแม่เย็น หมู่ที่ 4 (24 เม.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาฯ บ้านป่าลัน หมู่ที่ 5 (24 เม.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาฯ หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 3 (23 เม.ย. 2563)
ประกาศแผนการจัดซื้อจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (20 เม.ย. 2563)
ประกาศราคากลางโครงปรับปรุงระบบประปาฯ หมู่ที่ 5 บ้านแม่เย็น (16 เม.ย. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบประปาฯ หมู่ทีา 4 (16 เม.ย. 2563)
ประกาศแผนการจัดซื้อจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (06 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถานฯ (02 มี.ค. 2563)
ประกาศ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน หมูที่ 9 (20 ก.พ. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (18 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารฯ (02 ธ.ค. 2562)
Responsive image
สมุดเยี่ยม
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2563)
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
otop (18 ส.ค. 2560)  
otop (18 ส.ค. 2560)  
Responsive image
ราคาน้ำมัน/พยากรณ์อากาศ
     


ข้อมูลการติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
หมู่บ้านปงทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52140
โทรศัพท์ : 08-1961-1500,0-5401-0801  โทรสาร : 0-5401-0801  อีเมล์ : admin@wangthonglp.go.th,wangthong_lp@hotmail.co.th facebook : https://www.facebook.com/wangtongLPsub/