Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
เจตจำนงสุจริต
รายงานการดำเนินการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
สมุดเยี่ยม
รับแจ้งทุจริต
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q & A
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้บริหาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระ... (27 มี.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พรบ... (12 มี.ค. 2563)  
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (12 มี.ค. 2563)  
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บค่าจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 (10 มี.ค. 2563)
ประกาศราคาโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถานที่ บ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 9 (20 ก.พ. 2563)
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บค่าจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 (14 ก.พ. 2563)
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บค่าจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 (13 ม.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่ผลการดำเนินงานรายไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (03 ม.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562(ยกเลิกกฎหมายที่เก... (23 ธ.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญ... (23 ธ.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ให้เจ้าของป้าย ที่ติดตั้งอยู่ในเขต อบต.... (20 ธ.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ สาระสำคัญ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (20 ธ.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บค่าจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 (20 ธ.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (16 ธ.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบประมาณอื่น... (28 ต.ค. 2562)
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปางปิดประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขต... (23 ส.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร... (05 ส.ค. 2562)
ตารางการออกบริการเก็บขยะ (18 ก.ค. 2562)
ประกาศ องค์กาารบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่่อง สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเ... (08 ก.ค. 2562)
คำสั่งแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลรับผิดชอบในเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ (19 มิ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ติดป้ายประชาสัมพันธ์ การป... (06 เม.ย. 2563)  

จุดคัดกรองป้องกันและควบคุ... (25 มี.ค. 2563)  

จัดสรรหน้ากากอนามัยให้ชุม... (23 มี.ค. 2563)  

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้อ... (19 มี.ค. 2563)

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้อ... (18 มี.ค. 2563)

โครงการเชิงปฏิบัติการให้ค... (13 มี.ค. 2563)

ร่วมกันจัดทำแนวกันไฟเพื่อ... (12 ก.พ. 2563)

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้... (07 ก.พ. 2563)

ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่... (03 ก.พ. 2563)

คัดเลือกสภาเด็กและเยาวชนต... (22 ม.ค. 2563)

โครงการส่งเสริมสภาเด็กและ... (22 ม.ค. 2563)

ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์บริการ... (02 ม.ค. 2563)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉาย... (19 ธ.ค. 2562)

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ... (09 ธ.ค. 2562)

กิจกรรม เดิน-วิ่ง สานพลัง... (08 ธ.ค. 2562)

กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถ... (30 พ.ย. 2562)

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลั... (28 พ.ย. 2562)

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม... (28 พ.ย. 2562)

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแก... (08 พ.ย. 2562)

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแก... (05 พ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถานฯ (02 มี.ค. 2563)  
ประกาศ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน หมูที่ 9 (20 ก.พ. 2563)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (18 ก.พ. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารฯ (02 ธ.ค. 2562)
ประกาศประกวดราคาราคาโครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมฯ อบต.วังทอง (18 พ.ย. 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (12 พ.ย. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารฯอบต.วังทอง (04 พ.ย. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2562 (20 มิ.ย. 2562)
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2562 (26 เม.ย. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (03 พ.ย. 2561)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2561 (29 ต.ค. 2561)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี (05 ต.ค. 2561)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2562 (01 ต.ค. 2561)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล รูปตัวยุ หมู่ 8 (04 เม.ย. 2561)
โครงการก่อสร้างถนน คลส ม.2 (04 เม.ย. 2561)
โครงการก่อสร้าง คสล. ม.8 (04 เม.ย. 2561)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ 1 (20 มี.ค. 2561)
โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.9 (20 มี.ค. 2561)
โครงการถนน คสล ม.6 (20 มี.ค. 2561)
โครงการก่อสร้าง คสล ม.8-9 (14 มี.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
สมุดเยี่ยม
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2563)
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
otop (18 ส.ค. 2560)  
otop (18 ส.ค. 2560)  
Responsive image
ราคาน้ำมัน/พยากรณ์อากาศ
     องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
หมู่บ้านปงทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52140
โทรศัพท์ : 08-1961-1500,0-5401-0801  โทรสาร : 0-5401-0801  อีเมล์ : admin@wangthonglp.go.th,wangthong_lp@hotmail.co.th

www.wangthonglp.go.th