Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
เจตจำนงสุจริต
รายงานการดำเนินการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
สมุดเยี่ยม
รับแจ้งทุจริต
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q & A
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบประมาณอื่น... (28 ต.ค. 2562)  
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปางปิดประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขต... (23 ส.ค. 2562)  
ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร... (05 ส.ค. 2562)  
ตารางการออกบริการเก็บขยะ (18 ก.ค. 2562)
ประกาศ องค์กาารบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่่อง สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเ... (08 ก.ค. 2562)
คำสั่งแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลรับผิดชอบในเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ (19 มิ.ย. 2562)
คำสั่งแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (17 มิ.ย. 2562)
ประกาศจากอุทยานแห่งชาติดอยหลวง เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอถทยานแห่งชาติ (07 มิ.ย. 2562)
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (03 พ.ค. 2562)
คำสั่งแต่งตั้งเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลเพื่อความโปร่งใสในการทำง... (30 เม.ย. 2562)
ประกาศเลยแพร่ผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2 (10 เม.ย. 2562)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้า... (28 มี.ค. 2562)
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ (08 มี.ค. 2562)
ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อการสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างท... (08 มี.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพ... (08 มี.ค. 2562)
มาตรฐานส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 (21 ม.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ย... (14 ม.ค. 2562)
ประกาศ เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วม (11 ม.ค. 2562)
ประกาศเลยแพร่ผลการดำเนินงานรายไตรมาส 1 (07 ม.ค. 2562)
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตึงใต้ หมู่ที่ 1 (02 ม.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ... (09 ธ.ค. 2562)  

กิจกรรม เดิน-วิ่ง สานพลัง... (08 ธ.ค. 2562)  

กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถ... (30 พ.ย. 2562)  

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลั... (28 พ.ย. 2562)

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม... (28 พ.ย. 2562)

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแก... (08 พ.ย. 2562)

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแก... (05 พ.ย. 2562)

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแก... (31 ต.ค. 2562)

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแก... (30 ต.ค. 2562)

งานประเพณี สลากภัตร บ้านเ... (27 ต.ค. 2562)

งานประเพณี สลากภัตร บ้านป... (26 ต.ค. 2562)

ประชุมขับเคลื่อนแผนการปฏิ... (24 ต.ค. 2562)

โครงการเราทำความดีด้วยหัว... (11 ต.ค. 2562)

โครงการเราทำความดีด้วยหัว... (16 ส.ค. 2562)

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางล... (15 ส.ค. 2562)

พ่นควันกำจัดยุงลายในพื้นท... (08 ส.ค. 2562)

โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถ... (26 ก.ค. 2562)

โครงการตามแผนปฏิบัติการ "... (12 ก.ค. 2562)

โครงการตามแผนปฏิบัติการ "... (12 ก.ค. 2562)

โครงการจิตอาสา เราทำความด... (12 ก.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารฯ (02 ธ.ค. 2562)  
ประกาศประกวดราคาราคาโครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมฯ อบต.วังทอง (18 พ.ย. 2562)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (12 พ.ย. 2562)  
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารฯอบต.วังทอง (04 พ.ย. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2562 (20 มิ.ย. 2562)
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2562 (26 เม.ย. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (03 พ.ย. 2561)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2561 (29 ต.ค. 2561)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี (05 ต.ค. 2561)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2562 (01 ต.ค. 2561)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล รูปตัวยุ หมู่ 8 (04 เม.ย. 2561)
โครงการก่อสร้างถนน คลส ม.2 (04 เม.ย. 2561)
โครงการก่อสร้าง คสล. ม.8 (04 เม.ย. 2561)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ 1 (20 มี.ค. 2561)
โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.9 (20 มี.ค. 2561)
โครงการถนน คสล ม.6 (20 มี.ค. 2561)
โครงการก่อสร้าง คสล ม.8-9 (14 มี.ค. 2561)
ขุดลอกลำห้วยแม่ตาก หมู่9 (08 มี.ค. 2561)
โครงการขุดลอกลำห้วยแม่ตาก หมู่ที่2 (08 มี.ค. 2561)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม3 (05 มี.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
สมุดเยี่ยม
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562)
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
otop (18 ส.ค. 2560)  
otop (18 ส.ค. 2560)  
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
หมู่บ้านปงทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52140
โทรศัพท์ : 08-1961-1500,0-5401-0801  โทรสาร : 0-5401-0801  อีเมล์ : admin@wangthonglp.go.th,wangthong_lp@hotmail.co.th

www.wangthonglp.go.th