ผลทดลองวัคซีน ‘โมเดอร์นา’ เฟส 1 ชี้
ผลการทดลองวัคซีนต้านโควิดของบริษัท โมเดอร์นา ในเฟสที่ 1 พบว่า วัคซีนตัวนี้สร้างภูมิคุ
สภาพอากาศวันนี้ ทั่วไทยมีฝน ตกหนักบ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทย ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกฉีย