Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
เจตจำนงสุจริต
รายงานการดำเนินการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
สมุดเยี่ยม
รับแจ้งทุจริต
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q & A
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้บริหาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 ก.ค. 2563 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บค่าจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563
25 มิ.ย. 2563 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ประชุมกรณีพิเศษเพื่อหารือและกำหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ 2563
25 มิ.ย. 2563 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ประกาศแผนปฏิบัติการทุจริต ปี2563
25 มิ.ย. 2563 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง มาตรการภายในเพื่อดำเนินการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
25 มิ.ย. 2563 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ผู้บริหารร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
18 มิ.ย. 2563 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บค่าจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
26 พ.ค. 2563 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ 8 (หมู่ที่ 6,4)
19 พ.ค. 2563 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ7
15 พ.ค. 2563 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา ฯ หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 3
15 พ.ค. 2563 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการปรับปรุงประปาภูเขาฯหมู่ที่ 4
ข้อมูลการติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
หมู่บ้านปงทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52140
โทรศัพท์ : 08-1961-1500,0-5401-0801  โทรสาร : 0-5401-0801  อีเมล์ : admin@wangthonglp.go.th,wangthong_lp@hotmail.co.th facebook : https://www.facebook.com/wangtongLPsub/