Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
การขอรับบริการ (E-Servive)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
เจตจำนงสุจริต
รายงานการดำเนินการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
สมุดเยี่ยม
รับแจ้งทุจริต
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q & A
ติดต่อเรา
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อผู้บริหาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
02 ธ.ค. 2563
ถึง
26 เม.ย. 2564
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ประกาศแผนการจัดซื้อจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
17 พ.ย. 2563
ถึง
17 พ.ย. 2563
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง​ โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำเพี่อการเกษตร​ หมู่ที่2​ ม.8
27 ส.ค. 2563
ถึง
29 ส.ค. 2563
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ประกาศราคากลางถนน คสล.หมู่ 6
27 ส.ค. 2563
ถึง
29 ส.ค. 2563
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ประกาศราตากลางซ่อมแซมฝายทุ่งห้วยยาง
24 ส.ค. 2563
ถึง
29 ส.ค. 2563
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ประกาศราคาโครงปรุบปรุงผนังป้องกันตลิ่ง หมู่ 3
19 ส.ค. 2563
ถึง
29 ส.ค. 2563
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 1
19 ส.ค. 2563
ถึง
29 ส.ค. 2563
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 9
19 ส.ค. 2563
ถึง
29 ส.ค. 2563
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมฝายทุ่งห่าง
24 มิ.ย. 2563
ถึง
31 ธ.ค. 2563
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไตรมาส 1 - 3
29 พ.ค. 2563
ถึง
31 ธ.ค. 2563
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลการติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
หมู่บ้านปงทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52140
โทรศัพท์ : 08-1961-1500,0-5401-0801  โทรสาร : 0-5401-0801  อีเมล์ : admin@wangthonglp.go.th,wangthong_lp@hotmail.co.th facebook : https://www.facebook.com/wangtongLPsub/