Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
เจตจำนงสุจริต
รายงานการดำเนินการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
สมุดเยี่ยม
รับแจ้งทุจริต
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q & A
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
02 ธ.ค. 2562
ถึง
02 ธ.ค. 2562
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารฯ
18 พ.ย. 2562
ถึง
25 พ.ย. 2562
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ประกาศประกวดราคาราคาโครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมฯ อบต.วังทอง
12 พ.ย. 2562
ถึง
12 พ.ย. 2562
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
04 พ.ย. 2562
ถึง
04 พ.ย. 2562
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารฯอบต.วังทอง
20 มิ.ย. 2562
ถึง
31 ต.ค. 2562
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
26 เม.ย. 2562
ถึง
20 มิ.ย. 2562
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2562
03 พ.ย. 2561
ถึง
30 มี.ค. 2562
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
29 ต.ค. 2561
ถึง
01 ต.ค. 2562
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2561
05 ต.ค. 2561
ถึง
30 มี.ค. 2562
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
01 ต.ค. 2561
ถึง
01 พ.ย. 2562
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
หมู่บ้านปงทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52140
โทรศัพท์ : 08-1961-1500,0-5401-0801  โทรสาร : 0-5401-0801  อีเมล์ : admin@wangthonglp.go.th,wangthong_lp@hotmail.co.th

www.wangthonglp.go.th