Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
เจตจำนงสุจริต
รายงานการดำเนินการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
สมุดเยี่ยม
รับแจ้งทุจริต
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q & A
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้บริหาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 มิ.ย. 2563
ถึง
31 ธ.ค. 2563
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไตรมาส 1 - 3
29 พ.ค. 2563
ถึง
31 ธ.ค. 2563
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
24 เม.ย. 2563
ถึง
01 พ.ค. 2563
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาฯ บ้านป่าลัน หมู่ที่ 5
24 เม.ย. 2563
ถึง
01 พ.ค. 2563
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาฯ บ้านแม่เย็น หมู่ที่ 4
24 เม.ย. 2563
ถึง
01 พ.ค. 2563
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาฯ บ้านปงทอง และ บ้านปงถ้ำ
23 เม.ย. 2563
ถึง
24 เม.ย. 2563
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาฯ หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 3
20 เม.ย. 2563
ถึง
31 ธ.ค. 2563
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ประกาศแผนการจัดซื้อจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
16 เม.ย. 2563
ถึง
30 เม.ย. 2563
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบประปาฯ หมู่ทีา 4
16 เม.ย. 2563
ถึง
30 เม.ย. 2563
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ประกาศราคากลางโครงปรับปรุงระบบประปาฯ หมู่ที่ 5 บ้านแม่เย็น
06 มี.ค. 2563
ถึง
31 ธ.ค. 2563
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ประกาศแผนการจัดซื้อจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลการติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
หมู่บ้านปงทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52140
โทรศัพท์ : 08-1961-1500,0-5401-0801  โทรสาร : 0-5401-0801  อีเมล์ : admin@wangthonglp.go.th,wangthong_lp@hotmail.co.th facebook : https://www.facebook.com/wangtongLPsub/