Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
เจตจำนงสุจริต
รายงานการดำเนินการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
สมุดเยี่ยม
รับแจ้งทุจริต
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q & A
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

09 ธ.ค. 2562
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำปาง

08 ธ.ค. 2562
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง กิจกรรม เดิน-วิ่ง สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน มินิฮาร์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

30 พ.ย. 2562
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวังเหนือ

28 พ.ย. 2562
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ กลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร ประดิษฐ์กระเป๋าจากเส้นพลาสติก

28 พ.ย. 2562
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

08 พ.ย. 2562
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและหมอกควัน หมู่ 6 หมู่ 9

05 พ.ย. 2562
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและหมอกควัน หมู่ 2

31 ต.ค. 2562
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและหมอกควัน หมู่ 3 หมู่ 7

30 ต.ค. 2562
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและหมอกควัน หมู่ 4 หมู่ 5

27 ต.ค. 2562
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง งานประเพณี สลากภัตร บ้านเมืองตึงใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลวังทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
หมู่บ้านปงทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52140
โทรศัพท์ : 08-1961-1500,0-5401-0801  โทรสาร : 0-5401-0801  อีเมล์ : admin@wangthonglp.go.th,wangthong_lp@hotmail.co.th

www.wangthonglp.go.th