Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
เจตจำนงสุจริต
รายงานการดำเนินการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
สมุดเยี่ยม
รับแจ้งทุจริต
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q & A
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 มิ.ย. 2562 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
16 มิ.ย. 2562 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 บัญชีสรุปโครงการตามยุทธ์ศาสตร์
11 ม.ค. 2562 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ประกาศ นโยบายการต่อต้านการรับสินบน
04 ม.ค. 2562 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง แนวทาง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน
26 พ.ย. 2561 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ปี2562 - 2564
08 พ.ย. 2561 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
31 ต.ค. 2561 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ประมวลคุณธรรมจริยธรรม
26 ต.ค. 2561 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ประกาศ นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น
22 ต.ค. 2561 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง แผนดำเนินงาน ปี 2562
22 ต.ค. 2561 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
หมู่บ้านปงทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52140
โทรศัพท์ : 08-1961-1500,0-5401-0801  โทรสาร : 0-5401-0801  อีเมล์ : admin@wangthonglp.go.th,wangthong_lp@hotmail.co.th

www.wangthonglp.go.th