Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
เจตจำนงสุจริต
รายงานการดำเนินการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
สมุดเยี่ยม
รับแจ้งทุจริต
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q & A
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้บริหาร
รายงานการดำเนินการ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 มิ.ย. 2563 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2563
25 มิ.ย. 2563 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563
25 มิ.ย. 2563 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563
25 มิ.ย. 2563 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
25 มิ.ย. 2563 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง แผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2563
25 มิ.ย. 2563 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563
25 มิ.ย. 2563 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
01 มิ.ย. 2563 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2563
01 มิ.ย. 2563 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
19 พ.ค. 2563 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง รายงานผลการดำเนินงานแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 1 - 2
ข้อมูลการติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
หมู่บ้านปงทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52140
โทรศัพท์ : 08-1961-1500,0-5401-0801  โทรสาร : 0-5401-0801  อีเมล์ : admin@wangthonglp.go.th,wangthong_lp@hotmail.co.th facebook : https://www.facebook.com/wangtongLPsub/