Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
การขอรับบริการ (E-Servive)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
เจตจำนงสุจริต
รายงานการดำเนินการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
สมุดเยี่ยม
รับแจ้งทุจริต
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q & A
ติดต่อเรา
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อผู้บริหาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลาก
Responsive image
วันที่14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง นำโดย นายอุดม หลักมั่น นายก องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ร่วมกับ นายสำราญ จงจิตต์ ปลัดิงค์การพร้อมส่วนตำบลวังทอง หัวหน้าส่วนราชการพร้อมทีมงานป้องกัน ได้ลงตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากซ้ำซาก ในพื้นที่บ้านเมืองตึงใต้หมู่ที่1 บ้านปงถ้ำหมู่ที่ 3 และบ้านปงทองหมู่ที่ 7 เพื่อเตรียมรับมือป้องกันโดยแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเก็บของใช้และเครื่องมือทางการเกษตรไว้ที่สูงและสัตว์เลี้ยงให้อยู่ที่ปลอดภัยทั้ง 3 หมู่บ้าน ในพื้นที่เสี่ยงให้ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนทางเสียงตามสายให้ได้รับทั่วถึงในพื้นที่ต่อไป
         
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2564