Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
การขอรับบริการ (E-Servive)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
เจตจำนงสุจริต
รายงานการดำเนินการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
สมุดเยี่ยม
รับแจ้งทุจริต
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q & A
ติดต่อเรา
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อผู้บริหาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อบ้านพักอาศัยของผู้ป่วยที่ทำการรักษาจนหายและทำการกักตัวเฝ้าระวังต่อจนครบ 14 วันแล้ว
Responsive image
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายอุดม หลักมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถยนต์ส่วนกลาง รับ-ส่ง ครอบครัวผู้มีความเสี่ยงสูงที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จากศูนย์พักคอยฯ จุดที่ 3 บริเวณลานเกษตรเสรี หมู่ที่ 6 นำส่งโรงพยาบาลวังเหนือเพื่อตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา และมอบหมายให้ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อบ้านพักอาศัยของผู้ป่วยที่ทำการรักษาจนหายและทำการกักตัวเฝ้าระวังต่อจนครบ 14 วันแล้ว ในพื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลวังทอง
         
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2564