Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
การขอรับบริการ (E-Servive)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
เจตจำนงสุจริต
รายงานการดำเนินการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
สมุดเยี่ยม
รับแจ้งทุจริต
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q & A
ติดต่อเรา
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อผู้บริหาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งท้องถิ่น 2564
Responsive image
วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2564องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จัดอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่1. บ้านเมืองตึงใต้ หมู่ที่ 1  2. บ้านแม่เย็น หมู่ที่ 4  3. บ้านสารภี หมู่ที่ 6 4. บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 8
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่  1. บ้านเมืองตึงเหนือ หมู่ที่ 2  2. บ้านป่าลัน หมู่ที่ 4 3. บ้านร่มโพธิ์ทอง หมูที่ 9
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ 1. บ้านปงถ้ำ หมู่ที่ 3  2. บ้านปงทอง หมู่ที่ 7.
         
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2564