Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
การขอรับบริการ (E-Servive)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
เจตจำนงสุจริต
รายงานการดำเนินการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
สมุดเยี่ยม
รับแจ้งทุจริต
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q & A
ติดต่อเรา
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อผู้บริหาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยนอกสถานที่ องค์การบริ... (03 ก.ย. 2564)  
แผนออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยนอกสถานที่ องค์การบริ... (15 มิ.ย. 2564)  
แผนออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยนอกสถานที่ องค์การบริ... (14 พ.ค. 2564)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 63 - มีนาคม 64) (05 เม.ย. 2564)
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ในรอบ 6 เดือน (01 เม.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 (31 มี.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.... (25 มี.ค. 2564)
แผนออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยนอกสถานที่ องค์การบร... (16 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะ โครงการซ่อมสร้างถนน ASPHALTIC ฯ ม. 7 (12 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะ โครงการซ่อมสร้างถนน ASPHALTIC ฯ ม. 8 (12 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมสร้างถนน ASPHALTIC CONCRETE ม.4 (12 มี.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2564 (15 ก.พ. 2564)
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บค่าจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 (11 ก.พ. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลู... (25 ม.ค. 2564)
ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (15 ม.ค. 2564)
แผนออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยนอกสถานที่ องค์การบริ... (14 ม.ค. 2564)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (12 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. (30 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร (30 ธ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่ตั้... (30 ธ.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อบ้... (11 ส.ค. 2564)  

อบต.วังทอง ฉีดพ่นยาน้ำฆ่า... (14 ก.ค. 2564)  

โครงการป้องกันและควบคุมโร... (21 มิ.ย. 2564)  

ฝึกการดับเพลิงเบื้องต้นให... (14 มิ.ย. 2564)

ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเกิดน... (14 มิ.ย. 2564)

งานป้องกันและบรรเทาสาธาร... (10 มิ.ย. 2564)

งานป้องกัน อบต.วังทอง ออ... (25 พ.ค. 2564)

ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบป... (16 เม.ย. 2564)

7 วันอันตราย ประจำปี 2564... (16 เม.ย. 2564)

ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเ... (30 มี.ค. 2564)

พิธีจบการศึกษาหลักสูตรปฐม... (25 มี.ค. 2564)

โครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง 25... (18 มี.ค. 2564)

แก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ประชา... (18 มี.ค. 2564)

(18 มี.ค. 2564)

โครงการรางส่งน้ำ หมู่ที่ ... (18 มี.ค. 2564)

โครงการหน้าบ้าน หน้ามอง 2... (18 มี.ค. 2564)

ประชาคมแผน 2566 - 2570 (05 ก.พ. 2564)

โครงการเราทำความดีด้วยหัว... (15 ม.ค. 2564)

ด่าน 7 วันอันตราย (04 ม.ค. 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังท... (29 ธ.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนการจัดซื้อจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (02 ธ.ค. 2563)  
ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง​ โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำเพี่อการเกษตร​ หมู่ที่2​ ... (17 พ.ย. 2563)  
ประกาศราตากลางซ่อมแซมฝายทุ่งห้วยยาง (27 ส.ค. 2563)  
ประกาศราคากลางถนน คสล.หมู่ 6 (27 ส.ค. 2563)
ประกาศราคาโครงปรุบปรุงผนังป้องกันตลิ่ง หมู่ 3 (24 ส.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมฝายทุ่งห่าง (19 ส.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 9 (19 ส.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 1 (19 ส.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไตรมาส 1 - 3 (24 มิ.ย. 2563)
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (29 พ.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาฯ บ้านปงทอง และ บ้านปงถ้ำ (24 เม.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาฯ บ้านแม่เย็น หมู่ที่ 4 (24 เม.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาฯ บ้านป่าลัน หมู่ที่ 5 (24 เม.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาฯ หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 3 (23 เม.ย. 2563)
ประกาศแผนการจัดซื้อจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (20 เม.ย. 2563)
ประกาศราคากลางโครงปรับปรุงระบบประปาฯ หมู่ที่ 5 บ้านแม่เย็น (16 เม.ย. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบประปาฯ หมู่ทีา 4 (16 เม.ย. 2563)
ประกาศแผนการจัดซื้อจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (06 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถานฯ (02 มี.ค. 2563)
ประกาศ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน หมูที่ 9 (20 ก.พ. 2563)
Responsive image
สมุดเยี่ยม
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ข้อมูลการติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
หมู่บ้านปงทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52140
โทรศัพท์ : 08-1961-1500,0-5401-0801  โทรสาร : 0-5401-0801  อีเมล์ : admin@wangthonglp.go.th,wangthong_lp@hotmail.co.th facebook : https://www.facebook.com/wangtongLPsub/