Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
การขอรับบริการ (E-Servive)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
เจตจำนงสุจริต
รายงานการดำเนินการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
สมุดเยี่ยม
รับแจ้งทุจริต
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q & A
ติดต่อเรา
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อผู้บริหาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

11 ส.ค. 2564
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อบ้านพักอาศัยของผู้ป่วยที่ทำการรักษาจนหายและทำการกักตัวเฝ้าระวังต่อจนครบ 14 วันแล้ว

14 ก.ค. 2564
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง อบต.วังทอง ฉีดพ่นยาน้ำฆ่าเชื้อ

21 มิ.ย. 2564
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564

14 มิ.ย. 2564
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลาก

14 มิ.ย. 2564
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ฝึกการดับเพลิงเบื้องต้นให้กับพนักงานดับเพลิง

10 มิ.ย. 2564
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายโรงเรียนในพื้นที่ตำบลวังทอง

25 พ.ค. 2564
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง งานป้องกัน อบต.วังทอง ออกปฏิบัติหน้าที่ (ว4)

16 เม.ย. 2564
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง 7 วันอันตราย ประจำปี 2564

16 เม.ย. 2564
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาวาตภัย

30 มี.ค. 2564
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564
ข้อมูลการติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
หมู่บ้านปงทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52140
โทรศัพท์ : 08-1961-1500,0-5401-0801  โทรสาร : 0-5401-0801  อีเมล์ : admin@wangthonglp.go.th,wangthong_lp@hotmail.co.th facebook : https://www.facebook.com/wangtongLPsub/